Avis Legal

Aquesta pàgina web és propietat de l'entitat Associació Cor Ciutat de Tarragona i té caràcter merament informatiu. El fet d'accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions d'ús.

 

Titularitat de la pàgina web

El nom de domini www.setmanacantant.org està registrat a favor de l'Associació Cor Ciutat de Tarragona, amb NIF G43229566 i domicili social a Plaça del Pallol 1, 43003 - Tarragona. Telèfon de contacte +34 977 22 77 21 i adreça de correu electrònic [email protected]

 

Propietat intel.lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva de l'Associació Cor Ciutat de Tarragona i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Així, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i modificació, total o parcial, sense prèvia autorització expressa de l'Associació Cor Ciutat de Tarragona.

De la mateixa manera, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina Web estan protegits per llei.

 

Contingut de la web i enllaços

L'Associació Cor Ciutat de Tarragona no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, sent responsabilitat exclusiva de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir a través d'enllaços des de la pàgina web. La presència d'aquests enllaços té una finalitat informativa, i no constitueixen, en cap cas, una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí.

En el cas que l'Associacio Cor Ciutat de Tarragona tingués coneixement efectiu de que l'activitat o la informació a què remetin aquests enllaços és il.lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent, al més aviat possible.

 

Intercanvi o difusió d'informació

L'Associació Cor Ciutat de Tarragona declina tota responsabilitat derivada de l'intercanvi d'informació entre usuaris a través de la seva pàgina web.

Especialment no ens fem responsables de l'ús que els menors puguin fer d'ella en cas que els continguts a què tinguin accés puguin ferir la seva sensibilitat.

 

Actualització i modificació de la pàgina web.

L'Associació Cor Ciutat de Tarragona es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap tipus de responsabilitat per fer-ho.

 

Indicacions sobre aspectes tècnics

L'Associació Cor Ciutat de Tarragona no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a Internet, o que puguin ser originats per terceres persones a través d'intromissions il.legítimes fora del seu control.

Des de l'Associació Cor Ciutat de Tarragona no es garanteix l'absència de virus i altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, documents electrònics o els fitxers d'usuari d'aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i no es responsabilitza dels danys i perjudicis que es puguin arribar a produir per aquests motius.

De la mateixa manera, no es responsabilitza davant possibles danys i perjudicis que puguin afectar l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

 

Tractament de dades de l'usuari

Quan l'usuari facilita les seves dades de caràcter personal utilitzant els nostres e-mails de contacte, està autoritzant expressament a l'Associacio Cor Ciutat de Tarragona al tractament automatitzat de les seves dades personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

L'Associació Cor Ciutat de Tarragona no cedirà o comunicarà a tercers les dades rebudes sense consentiment exprés de l'usuari, excepte en el cas que la comunicació sigui necessària per prestar-li el servei que l'usuari ens hagi sol.licitat.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint-se per escrit a l'Associacio Cor Ciutat de Tarragona.

 

Legislació i jurisdicció aplicable.

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris, derivades de la prestació de serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris d'aquesta pàgina web són conscients de tot el que s'ha exposat i ho accepten voluntàriament.